El nostre sistema integrat de gestió

serunion-nosotros-comprometidos-calidad-sistema-integrado-gestion-cocinero

La qualitat és un factor estratègic per a la competitivitat i la satisfacció dels nostres clients i, per tant, des del Departament de Qualitat treballem diàriament per aconseguir la millora contínua dels serveis que oferim. A la companyia som conscients que la qualitat no es restringeix a una primera matèria, sinó que comprèn i és aplicable a tots els nostres processos. És per això que el nostre sistema té un enfocament global, compromès amb la seguretat alimentària, la qualitat, el medi ambient, la seguretat i la higiene a la feina  i la responsabilitat social corporativa, tal com recull la nostra política del sistema integrat.

Seguretat alimentària i qualitat

serunion-compromiso-calidad-cocinero-removiendo-olla-camisa-negra

Un dels nostres objectius principals és garantir la seguretat i la higiene de tots els aliments preparats i prevenir qualsevol possible risc derivat del seu consum. Per aconseguir-ho, es tenen en compte les normatives higièniques d'aplicació (legislació alimentària en vigor, sistemes APPCC), i també normes de prestigi reconegut. Les nostres certificacions ISO 9001 i ISO 22000 en són una bona prova.

Els nostres objectius

serunion-nosotros-comprometidos-calidad-innovacion-objetivos-cocina-manager-cocinero

Els nostres objectius s'estableixen dins del marc estratègic de la companyia i se centren a:

  • Servir productes de qualitat, amb la màxima seguretat alimentària i fent possible una alimentació saludable als nostres comensals, amb la garantia de l'aplicació de controls estrictes sobre les primeres matèries i sobre els processos implicats.
  • Seguir un protocol de millora contínua en l'adaptació dels nostres procediments per aportar un impacte mediambiental positiu en el desenvolupament de la nostra activitat.
  • Contribuir al desenvolupament sostenible, tenint en compte les necessitats i les expectatives dels nostres grups d'interès.

Medi ambient

serunion-nosotros-compromiso-calidad-innovacion-medioambiente

Dins del sistema integrat de gestió, la protecció del medi ambient s'estableix com un pilar fonamental de les fites a assolir. L'atenció del medi ambient és una funció que han d'exercir tots i cadascun dels integrants de l'equip de l'empresa. Som conscients que durant la realització de la nostra activitat podem influir, negativament o positiva, sobre el medi ambient i per això hem recollit tota una sèrie de bones pràctiques mediambientals en la nostra Guia mediambiental.

Les nostres mesures es basen a:

  • Controlar el consum de recursos (aigua, llum i gas) tant a les delegacions com a cadascun dels nostres centres i de les nostres cuines centrals.
  • Reduir els residus i l'impacte que tenen. Per això, fomentem la segregació i el reciclatge.
  • Col·laborar amb els nostres clients per implantar mesures d'estalvi sostenibles i que protegeixen el nostre entorn.

Seguretat, salut i benestar laboral

serunion-comprometidos-calidad-riesgos-laborales-mujer-cocinero

Serunion té com a objectiu primordial garantir la seguretat i salut tant dels seus empleats com dels seus clients, proveïdors o qualsevol persona que pugui interactuar amb l'organització.