serunion-rsc-chico-comiendo-manzana

Compromesos amb la sostenibilitat

A Serunion treballem sempre sota els principis de millora contínua integrats en la nostra Política de responsabilitat social.

El nostre Codi ètic i els nostres Principis de responsabilitat social

Serunion genera ocupació local, inverteix en infraestructures descentralitzades, col·labora amb grups socials desafavorits, fa compres de proximitat i aposta per la defensa del medi ambient. Tot això s'engloba dins d'un marc d'empresa èticament responsable (tant a escala social com mediambiental) que comparteix amb clients, proveïdors, entitats i col·laboradors en el desenvolupament de la seva activitat.

serunion-rsc-codigo-etico-valores

POSITIVE FOODPRINT PLAN

Serunion desenvolupa la seva política d'RSC de manera coherent amb l'estratègia del Grup Elior, al qual pertany, basada en el desenvolupament de mesures per a la reducció de la nostra petjada ambiental, tenint en compte les expectatives dels nostres grups d'interès, de manera consistent amb l'acompliment econòmic del Grup.

Positive Foodprint Plan
serunion-niños-comida

Serunion us acompanya

Acompanyar-vos significa entendre les vostres necessitats i dur a terme els vostres projectes donant-vos suport diàriament.

Coneixeu tots els nostres serveis i descobriu perquè Serunion és la companyia líder del vostre sector.

Les nostres solucions de restauració