El nostre Codi ètic i els nostres Principis de responsabilitat social

serunion-rsc-codigo-etico-valores

Serunion genera ocupació local, inverteix en infraestructures descentralitzades, col·labora amb grups socials desafavorits, fa compres de proximitat i aposta per la defensa del medi ambient. Tot això s'engloba dins d'un marc d'empresa èticament responsable (tant a escala social com mediambiental) que comparteix amb clients, proveïdors, entitats i col·laboradors en el desenvolupament de la seva activitat.

POSITIVE FOODPRINT PLAN

Positive Foodprint Plan

Serunion desenvolupa la seva política d'RSC de manera coherent amb l'estratègia del Grup Elior, al qual pertany, basada en el desenvolupament de mesures per a la reducció de la nostra petjada ambiental, tenint en compte les expectatives dels nostres grups d'interès, de manera consistent amb l'acompliment econòmic del Grup.

serunion-niños-comida

Serunion us acompanya

Acompanyar-vos significa entendre les vostres necessitats i dur a terme els vostres projectes donant-vos suport diàriament.

Coneixeu tots els nostres serveis i descobriu perquè Serunion és la companyia líder del vostre sector.