Nosaltres ens n'encarreguem

Amb qualitats i preus prèviament establerts, el nostre servei de Gestión & Compras us ofereix la possibilitat de comptar tan sols amb un únic proveïdor, amb la qual cosa es reduirà la càrrega de treball que significa negociar amb els proveïdors, controlar els albarans, verificar les quantitats i també optimitzar el control de costos i de tresoreria.

A més a més, els procediments de compres establerts per Serunion, sumats al volum de les seves adquisicions, permeten aplicar als seus clients, de manera sinèrgica, millors costos unitaris, tant de producte com logístics.


Tot això és possible gràcies a la implantació d'una eina de gestió pròpia que, desenvolupada a partir dels usuaris finals, permet una fàcil  gestió modular de tot el procés de subministrament, de la gestió econòmica del cobrament i del desenvolupament de fitxes tècniques.

Voleu rebre més informació?

serunion-gestion-compras-camarero-hombre

Poseu-vos en contacte amb nosaltres per conèixer més detalls sobre aquest servei.

El nostre equip us assessorés i resoldrà tots els vostres dubtes.