Servizos complementarios

serunion-educa-cartel-rosa-niños

Os monitores son unha parte esencial e imprescindible no desenvolvemento do noso proxecto educativo. O seu principal labor é educar e dinamizar o espazo do comedor escolar, a través da promoción duns hábitos correctos na mesa, o respecto polos compañeiros e a importancia dunha alimentación variada. Convidamos os escolares a descubrir por si mesmos a gran variedade de formas, cheiros, texturas, sabores e cores que ofrecen os alimentos.

serunion-educa-monitores-servicios-complementarios-niña-autobus

O traxecto de casa ao colexio e do colexio a casa tamén é un bo momento para complementar a educación dos máis pequenos co fomento dun comportamento responsable, educado de respecto cara aos demais.

Un equipo de acompañantes de transporte escolar encárgase de coidar dos nenos e nenas durante o traxecto en autocar e de fomentar a aprendizaxe sobre seguridade viaria, facéndoos partícipes do bo funcionamento do servizo.

E para os máis madrugadores, que chegan ao colexio antes de que empece o horario lectivo, abrimos a nosa aula matinal na que ofrecemos un servizo de acollida ata o inicio das clases do centro.