serunion-rsc-chico-comiendo-manzana

Comprometidos coa sostibilidade

En Serunion traballamos sempre baixo os principios de mellora continua integrados na nosa Política de responsabilidade social.

O noso código ético e os nosos principios de responsabilidade social

Serunion xera emprego local, inviste en infraestruturas descentralizadas, colabora con grupos sociais desfavorecidos, realiza compra de proximidade e aposta pola defensa do ambiente. Todo iso englóbase dentro dun marco de empresa eticamente responsable (tanto a nivel social como ambiental) que comparte con clientes, provedores, entidades e colaboradores no desenvolvemento da súa actividade.

serunion-rsc-codigo-etico-valores

POSITIVE FOODPRINT PLAN

Serunion desenvolve a súa política de RSC de forma coherente coa estratexia do Grupo Elior, ao que pertence, baseada no desenvolvemento de medidas para a redución da nosa pegada ambiental, tendo en conta as expectativas dos nosos grupos de interese, de forma consistente co desempeño económico do Grupo.

Positive Foodprint Plan
serunion-niños-comida

Serunion acompáñao/a

Acompañalo/a significa entender as súas necesidades e levar a cabo os seus proxectos apoiándoo/a diariamente.
Coñeza todos os nosos servizos e descubra porque Serunion é a compañía líder do seu sector.

As nosas solucións de restauración